Cách khắc phục không thể gõ tiếng Việt bằng Unikey

Chào mừng các bạn đến với bài viết Cách khắc phục không thể gõ tiếng Việt bằng Unikey


Cách khắc phục không thể gõ tiếng Việt bằng Unikey.
Bãng mã VNI Windows: Bạn hãy sử dụng cho font chữ có VNI đứng ở đầu (ví dụ như VNI-Times, VNI-Korin, VNI 24 Love…)

Bảng mã TCVN3(ABC): Bạn hãy sử dụng cho font chữ có dấu chấm và .vn ở đầu tiên (ví dụ như .Vntime, .VntimeH…)

Bảng mã Unicode: Bao gồm các font chữ còn lại, sử dụng được cho rất nhiều font ví dụ như Times New Roman, Arial,….
Đăng ký kênh của mình tại đây:

Một số hình ảnh liên quan đến “Cách khắc phục không thể gõ tiếng Việt bằng Unikey”

:

Cách khắc phục không thể gõ tiếng Việt bằng Unikey-0
Cách khắc phục không thể gõ tiếng Việt bằng Unikey-0
Cách khắc phục không thể gõ tiếng Việt bằng Unikey-1
Cách khắc phục không thể gõ tiếng Việt bằng Unikey-1
Cách khắc phục không thể gõ tiếng Việt bằng Unikey-2
Cách khắc phục không thể gõ tiếng Việt bằng Unikey-2
Cách khắc phục không thể gõ tiếng Việt bằng Unikey-3
Cách khắc phục không thể gõ tiếng Việt bằng Unikey-3
Cách khắc phục không thể gõ tiếng Việt bằng Unikey-4
Cách khắc phục không thể gõ tiếng Việt bằng Unikey-4

Thuthuat.net cảm ơn bạn đã ghé thăm và đọc bài viết Cách khắc phục không thể gõ tiếng Việt bằng Unikey của chúng tôi. Hãy ghé thăm blog chúng tôi nhiêu hơn để xem các bài viết về thủ thuật máy tính nhé bạn.

Viết một bình luận