Cách So Sánh Dữ Liệu Giữa 2 Danh Sách Khác Nhau Trong Excel

Chào mừng các bạn đến với bài viết Cách So Sánh Dữ Liệu Giữa 2 Danh Sách Khác Nhau Trong Excel


Bạn có 2 danh sách rất dài và phải đối chiếu sự khác nhau giữa 2 danh sách này. Làm thế nào để biết thành phần nào trong danh sách thứ nhất không xuất hiện hay có mặt trong danh sách thứ 2 hoặc ngược lại? Trong bài viết ngày hôm nay, mình sẽ chia sẻ với các bạn thủ thuật dùng hàm Countif/countifs và hàm Vlookup để so sánh, đánh dấu các điểm bất thường ở hai cột danh sách.

Tải file thực hành tại đây:

Một số hình ảnh liên quan đến “Cách So Sánh Dữ Liệu Giữa 2 Danh Sách Khác Nhau Trong Excel”

:

Cách So Sánh Dữ Liệu Giữa 2 Danh Sách Khác Nhau Trong Excel-0
Cách So Sánh Dữ Liệu Giữa 2 Danh Sách Khác Nhau Trong Excel-0
Cách So Sánh Dữ Liệu Giữa 2 Danh Sách Khác Nhau Trong Excel-1
Cách So Sánh Dữ Liệu Giữa 2 Danh Sách Khác Nhau Trong Excel-1
Cách So Sánh Dữ Liệu Giữa 2 Danh Sách Khác Nhau Trong Excel-2
Cách So Sánh Dữ Liệu Giữa 2 Danh Sách Khác Nhau Trong Excel-2
Cách So Sánh Dữ Liệu Giữa 2 Danh Sách Khác Nhau Trong Excel-3
Cách So Sánh Dữ Liệu Giữa 2 Danh Sách Khác Nhau Trong Excel-3
Cách So Sánh Dữ Liệu Giữa 2 Danh Sách Khác Nhau Trong Excel-4
Cách So Sánh Dữ Liệu Giữa 2 Danh Sách Khác Nhau Trong Excel-4

Thuthuat.net cảm ơn bạn đã ghé thăm và đọc bài viết Cách So Sánh Dữ Liệu Giữa 2 Danh Sách Khác Nhau Trong Excel của chúng tôi. Hãy ghé thăm blog chúng tôi nhiêu hơn để xem các bài viết về thủ thuật máy tính nhé bạn.

Viết một bình luận