How to block the Chrome Software Reporter Tool (software_reporter_tool.exe)

software_reporter_tool.exe là gì Đang rất được mọi người quan tâm và chú ý đến thuthuat.net Là kênh chuyên chia sẻ về bản tin của máy tính, công nghệ, cũng như chia sẻ các thủ thuật tiện ích hữu ích cho người dùng. Hôm nay , thuthuat.net Sẽ giới thiệu đến các bạn How to block the Chrome Software Reporter Tool (software_reporter_tool.exe). Vui lòng xem kĩ hướng dẫn tại video bên dưới bên dưới :

If you run Google Chrome on a Windows PC and monitor processes that run on the machine, you may notice the Software Reporter Tool process eventually.

Software Reporter Tool, the executable file is software_reporter_tool.exe, is a tool that Google distributes with the Google Chrome web browser.

Google Chrome users may have two main issues with the Software Reporter Tool:

It may cause a high system load when it scans the system. User reports range from it using 30% and more CPU while running. Since it may run for as long as 20 minutes, that is something that may interfere with other activity on the computer.
The tool informs Google about the scan results which some users may dislike because of privacy concerns.

software_reporter_tool.exe là gì-0
software_reporter_tool.exe là gì-0
software_reporter_tool.exe là gì-1
software_reporter_tool.exe là gì-1
software_reporter_tool.exe là gì-2
software_reporter_tool.exe là gì-2
software_reporter_tool.exe là gì-3
software_reporter_tool.exe là gì-3
software_reporter_tool.exe là gì-4
software_reporter_tool.exe là gì-4
software_reporter_tool.exe là gì-5
software_reporter_tool.exe là gì-5
software_reporter_tool.exe là gì-6
software_reporter_tool.exe là gì-6
software_reporter_tool.exe là gì-7
software_reporter_tool.exe là gì-7

Cảm ơn mọi người đã theo dõi chủ đề How to block the Chrome Software Reporter Tool (software_reporter_tool.exe). Tất cả thông tin mà thuthuat.net cung cấp đều rất có ích. Đội ngũ của chúng tôi hi vọng sẽ cung cấp được nhiều giá trị hơn nữa. Nếu còn gì thắc mắc hãy comment xuống phía dưới, chúng tôi sẽ giúp đỡ bạn

Viết một bình luận