How to Use and Install Webmin to Control Linux

webmin là gì Đang rất được mọi người quan tâm và chú ý đến thuthuat.net Là kênh chuyên chia sẻ về bản tin của máy tính, công nghệ, cũng như chia sẻ các thủ thuật tiện ích hữu ích cho người dùng. Hôm nay , thuthuat.net Sẽ giới thiệu đến các bạn How to Use and Install Webmin to Control Linux. Vui lòng xem kĩ hướng dẫn tại video bên dưới bên dưới :

In this video, show you How to Use and Install Webmin to Control Linux.

Installation
Dependency installation:
$ apt-get install perl libnet-ssleay-perl openssl libauthen-pam-perl libpam-runtime libio-pty-perl apt-show-versions python

Add APT Repo
/etc/apt/sources.list.d/webmin.list
deb https://download.webmin.com/download/… sarge contrib
Get and Install GPG Key
$ wget http://www.webmin.com/jcameron-key.asc
$ apt-key add jcameron-key.asc

Update and Finish Install
$ apt-get install apt-transport-https
$ apt-get update
$ apt-get install webmin

?? Recommendations ??
– Windows Anti-Virus ➜ https://links.christitus.com/antivirus
– VPN Service ➜ https://links.christitus.com/expressvpn
– Web Browser ➜ https://links.christitus.com/brave
– Password Manager ➜ https://links.christitus.com/roboform
– Endorsed Products ➜ https://christitus.com/recommendations
– My Gear ➜ https://www.amazon.com/shop/christitu…
– Chris Titus Tech Merchandise ➜ https://store.christitus.com

?? Contact Me ??
– YouTube Membership ➜ https://www.youtube.com/channel/UCg6g…
– Titus Tech Talk ➜ https://www.youtube.com/c/ChrisTitusT…
– ChrisTitus.com Members ➜ https://portal.christitus.com
– Instagram ➜ https://www.instagram.com/christitustech
– Twitch ➜ https://twitch.tv/christitustech
– Twitter ➜ https://twitter.com/christitustech

DISCLAIMER: This video and description contain affiliate links, which means that if you click on one of the product links, I’ll receive a small commission. This helps supports the channel and allows us to continue to make videos like this. Thank you for your support!

webmin là gì-0
webmin là gì-0
webmin là gì-1
webmin là gì-1
webmin là gì-2
webmin là gì-2
webmin là gì-3
webmin là gì-3
webmin là gì-4
webmin là gì-4
webmin là gì-5
webmin là gì-5
webmin là gì-6
webmin là gì-6
webmin là gì-7
webmin là gì-7
webmin là gì-8
webmin là gì-8

Cảm ơn mọi người đã theo dõi chủ đề How to Use and Install Webmin to Control Linux. Tất cả thông tin mà thuthuat.net cung cấp đều rất có ích. Đội ngũ của chúng tôi hi vọng sẽ cung cấp được nhiều giá trị hơn nữa. Nếu còn gì thắc mắc hãy comment xuống phía dưới, chúng tôi sẽ giúp đỡ bạn

Viết một bình luận