Hướng dẫn bật / tắt chế độ dành cho nhà phát triển trên điện thoại chạy hệ điều hành Android.

Chào mừng các bạn đến với bài viết Hướng dẫn bật / tắt chế độ dành cho nhà phát triển trên điện thoại chạy hệ điều hành Android.


Hướng dẫn bật / tắt chế độ dành cho nhà phát triển trên điện thoại chạy hệ điều hành Android.
1:05: bật chế độ dành cho nhà phát triển (Enable Developer Options).
3:47: tắt chế độ dành cho nhà phát triển (Disale Developer Options).

Một số hình ảnh liên quan đến “Hướng dẫn bật / tắt chế độ dành cho nhà phát triển trên điện thoại chạy hệ điều hành Android.”

:

Hướng dẫn bật / tắt chế độ dành cho nhà phát triển trên điện thoại chạy hệ điều hành Android.-0
Hướng dẫn bật / tắt chế độ dành cho nhà phát triển trên điện thoại chạy hệ điều hành Android.-0
Hướng dẫn bật / tắt chế độ dành cho nhà phát triển trên điện thoại chạy hệ điều hành Android.-1
Hướng dẫn bật / tắt chế độ dành cho nhà phát triển trên điện thoại chạy hệ điều hành Android.-1
Hướng dẫn bật / tắt chế độ dành cho nhà phát triển trên điện thoại chạy hệ điều hành Android.-2
Hướng dẫn bật / tắt chế độ dành cho nhà phát triển trên điện thoại chạy hệ điều hành Android.-2
Hướng dẫn bật / tắt chế độ dành cho nhà phát triển trên điện thoại chạy hệ điều hành Android.-3
Hướng dẫn bật / tắt chế độ dành cho nhà phát triển trên điện thoại chạy hệ điều hành Android.-3
Hướng dẫn bật / tắt chế độ dành cho nhà phát triển trên điện thoại chạy hệ điều hành Android.-4
Hướng dẫn bật / tắt chế độ dành cho nhà phát triển trên điện thoại chạy hệ điều hành Android.-4

Thuthuat.net cảm ơn bạn đã ghé thăm và đọc bài viết Hướng dẫn bật / tắt chế độ dành cho nhà phát triển trên điện thoại chạy hệ điều hành Android. của chúng tôi. Hãy ghé thăm blog chúng tôi nhiêu hơn để xem các bài viết về thủ thuật máy tính nhé bạn.

Viết một bình luận