Hướng dẫn Outlook 2010 căn bản từ A-Z. Cài đặt cấu hình. Quản lý email copy danh bạ

Chào mừng các bạn đến với bài viết Hướng dẫn Outlook 2010 căn bản từ A-Z. Cài đặt cấu hình. Quản lý email copy danh bạ


HƯỚNG DẪN OUTLOOK 2010 CĂN BẢN TỪ A-Z. CÀI ĐẶT CẤU HÌNH. QUẢN LÝ NHIỀU HƠN 02 EMAIL GMAIL. DANH BẠ NHANH CHÓNG KHÔNG PHẢI AI CŨNG BIẾT

Bước 1: Cài đặt Outlook 2010. Xem hướng dẫn bài trước.

Bước 2: Vào trình duyệt web Google Chrome .v.v. đăng nhập email để cài đặt cho phép tải xuống POP3.

Bước 3: Khởi chạy Outlook 2010. Thao tác cấu hình email 1; email 2; email 3.v.v. theo hướng dẫn. Cài đặt với các thông số như dưới đây.
Máy chủ thư đến (POP) pop.gmail.com
Yêu cầu SSL: Có
Cổng: 995
Máy chủ thư đi (SMTP) smtp.gmail.com
Yêu cầu SSL: Có
Yêu cầu TLS: Có (nếu có)
Yêu cầu xác thực: Có
Cổng cho TLS/STARTTLS: 587
Thời gian chờ máy chủ Nhiều hơn 1 phút (khuyến nghị là 5 phút)

Bước 4: Quản lý email theo folder. dọn rác file cơ sở dữ liệu sau khi xóa các email cũ. để Outlook nhanh hơn, thao tác nhanh hơn. Cài này quan trọng nhé. Nếu không dọn rác file cơ sở dữ liệu sẽ dẫn đến Outlook sẽ rất nặng chiếm nhiều Ram, ổ cứng. Xa hơn làm bad ổ cứng.

Bước 5: Sao chép danh bạ email vào Outlook.

Bước 6: Soạn thư để gửi. thao tác các email đến.
Kết thúc!

Một số hình ảnh liên quan đến “Hướng dẫn Outlook 2010 căn bản từ A-Z. Cài đặt cấu hình. Quản lý email copy danh bạ”

:

Hướng dẫn Outlook 2010 căn bản  từ A-Z. Cài đặt cấu hình. Quản lý email  copy danh bạ-0
Hướng dẫn Outlook 2010 căn bản từ A-Z. Cài đặt cấu hình. Quản lý email copy danh bạ-0
Hướng dẫn Outlook 2010 căn bản  từ A-Z. Cài đặt cấu hình. Quản lý email  copy danh bạ-1
Hướng dẫn Outlook 2010 căn bản từ A-Z. Cài đặt cấu hình. Quản lý email copy danh bạ-1
Hướng dẫn Outlook 2010 căn bản  từ A-Z. Cài đặt cấu hình. Quản lý email  copy danh bạ-2
Hướng dẫn Outlook 2010 căn bản từ A-Z. Cài đặt cấu hình. Quản lý email copy danh bạ-2
Hướng dẫn Outlook 2010 căn bản  từ A-Z. Cài đặt cấu hình. Quản lý email  copy danh bạ-3
Hướng dẫn Outlook 2010 căn bản từ A-Z. Cài đặt cấu hình. Quản lý email copy danh bạ-3
Hướng dẫn Outlook 2010 căn bản  từ A-Z. Cài đặt cấu hình. Quản lý email  copy danh bạ-4
Hướng dẫn Outlook 2010 căn bản từ A-Z. Cài đặt cấu hình. Quản lý email copy danh bạ-4

Thuthuat.net cảm ơn bạn đã ghé thăm và đọc bài viết Hướng dẫn Outlook 2010 căn bản từ A-Z. Cài đặt cấu hình. Quản lý email copy danh bạ của chúng tôi. Hãy ghé thăm blog chúng tôi nhiêu hơn để xem các bài viết về thủ thuật máy tính nhé bạn.

Viết một bình luận