Hướng dẫn setting CS:GO cho anh em mới chơi (Newbie)

Chào mừng các bạn đến với bài viết Hướng dẫn setting CS:GO cho anh em mới chơi (Newbie)


Launch Options: -console -novid -tickrate 128 -freq 144
Map để chọn tâm của Pro Player: crashz Crosshair Generator v3
Các lệnh trong Video
net_grap 1 (hiện FPS và các thông số)
cl_cmdrate 128 (up lên 128 tick)
cl_updaterate 128 (up 128 tick)

►SUBSCRIBE kênh của mình nhé:

Một số hình ảnh liên quan đến “Hướng dẫn setting CS:GO cho anh em mới chơi (Newbie)”

:

Hướng dẫn setting CS:GO cho anh em mới chơi (Newbie)-0
Hướng dẫn setting CS:GO cho anh em mới chơi (Newbie)-0
Hướng dẫn setting CS:GO cho anh em mới chơi (Newbie)-1
Hướng dẫn setting CS:GO cho anh em mới chơi (Newbie)-1
Hướng dẫn setting CS:GO cho anh em mới chơi (Newbie)-2
Hướng dẫn setting CS:GO cho anh em mới chơi (Newbie)-2
Hướng dẫn setting CS:GO cho anh em mới chơi (Newbie)-3
Hướng dẫn setting CS:GO cho anh em mới chơi (Newbie)-3
Hướng dẫn setting CS:GO cho anh em mới chơi (Newbie)-4
Hướng dẫn setting CS:GO cho anh em mới chơi (Newbie)-4

Thuthuat.net cảm ơn bạn đã ghé thăm và đọc bài viết Hướng dẫn setting CS:GO cho anh em mới chơi (Newbie) của chúng tôi. Hãy ghé thăm blog chúng tôi nhiêu hơn để xem các bài viết về thủ thuật máy tính nhé bạn.

Viết một bình luận