Illustrator Part 1.5 – Cách sử dụng công cụ Rotate, Reflect, Scale tool và các lênh Arange…

Chào mừng các bạn đến với bài viết Illustrator Part 1.5 – Cách sử dụng công cụ Rotate, Reflect, Scale tool và các lênh Arange…


#illustrator #tutorial_illustrator #huong_dan_hoc_illustrator #graphic_design #thiet_ke_do_hoa #rotate_tool #reflect_tool #scale_tool #arange #transform_each #transform_again
Illustrator Part 1.5 – Cách sử dụng công cụ Rotate, Reflect, Scale tool và các lênh Arange, Transform Each, Transform Again.
Phần video clip này hướng dẫn chi tiết về thao tác với Lệnh Arrange, Bảng Align, Lệnh Transform Each, Transform Again. Bên cạnh đó là cách sử dụng các công cụ Rotate, Reflect, Scale, Shear… để biến đổi đối tượng trong illustrator CC 2017.
Video này được phát trực tuyến tại:

Một số hình ảnh liên quan đến “Illustrator Part 1.5 – Cách sử dụng công cụ Rotate, Reflect, Scale tool và các lênh Arange…”

:

Illustrator Part 1.5 - Cách sử dụng công cụ Rotate, Reflect, Scale tool và các lênh Arange...-0
Illustrator Part 1.5 – Cách sử dụng công cụ Rotate, Reflect, Scale tool và các lênh Arange…-0
Illustrator Part 1.5 - Cách sử dụng công cụ Rotate, Reflect, Scale tool và các lênh Arange...-1
Illustrator Part 1.5 – Cách sử dụng công cụ Rotate, Reflect, Scale tool và các lênh Arange…-1
Illustrator Part 1.5 - Cách sử dụng công cụ Rotate, Reflect, Scale tool và các lênh Arange...-2
Illustrator Part 1.5 – Cách sử dụng công cụ Rotate, Reflect, Scale tool và các lênh Arange…-2
Illustrator Part 1.5 - Cách sử dụng công cụ Rotate, Reflect, Scale tool và các lênh Arange...-3
Illustrator Part 1.5 – Cách sử dụng công cụ Rotate, Reflect, Scale tool và các lênh Arange…-3
Illustrator Part 1.5 - Cách sử dụng công cụ Rotate, Reflect, Scale tool và các lênh Arange...-4
Illustrator Part 1.5 – Cách sử dụng công cụ Rotate, Reflect, Scale tool và các lênh Arange…-4

Thuthuat.net cảm ơn bạn đã ghé thăm và đọc bài viết Illustrator Part 1.5 – Cách sử dụng công cụ Rotate, Reflect, Scale tool và các lênh Arange… của chúng tôi. Hãy ghé thăm blog chúng tôi nhiêu hơn để xem các bài viết về thủ thuật máy tính nhé bạn.

Viết một bình luận