Megabits per second (Mb/s) vs Megabytes per second (MB/s)

Chào mừng các bạn đến với bài viết Megabits per second (Mb/s) vs Megabytes per second (MB/s)


Transfer speeds are often quoted in Megabits per second (Mb/s or Mbps) but also in Megabytes per second (MB/s). Are they they same? What is the difference?

Introduction to Android app development:

Một số hình ảnh liên quan đến “Megabits per second (Mb/s) vs Megabytes per second (MB/s)”

:

Megabits per second (Mb/s) vs Megabytes per second (MB/s)-0
Megabits per second (Mb/s) vs Megabytes per second (MB/s)-0
Megabits per second (Mb/s) vs Megabytes per second (MB/s)-1
Megabits per second (Mb/s) vs Megabytes per second (MB/s)-1
Megabits per second (Mb/s) vs Megabytes per second (MB/s)-2
Megabits per second (Mb/s) vs Megabytes per second (MB/s)-2
Megabits per second (Mb/s) vs Megabytes per second (MB/s)-3
Megabits per second (Mb/s) vs Megabytes per second (MB/s)-3

Thuthuat.net cảm ơn bạn đã ghé thăm và đọc bài viết Megabits per second (Mb/s) vs Megabytes per second (MB/s) của chúng tôi. Hãy ghé thăm blog chúng tôi nhiêu hơn để xem các bài viết về thủ thuật máy tính nhé bạn.

Viết một bình luận