Thay đổi định dạng hiển thị ngày giờ trên Windows

Chào mừng các bạn đến với bài viết Thay đổi định dạng hiển thị ngày giờ trên Windows


Change date-time format in Windows
ĐỊNH DẠNG NGÀY TRONG WINDOWS
., /, – dấu cách ngày
ví dụ: ngày 20 tháng 12 năm 2014
20.12.2014
20/12/2014
20-12-2014
20-12/2014
20.12-2014…..
Định dạng ngày
* d : hiển thị ngày 1 chữ số nếu chữ số đầu tiên là con số 0:
ngày 15 tháng 3 = 15
ngày 5 tháng 3 = 5
* dd:hiển thị ngày 2 chữ số:
ngày 15 tháng 3 = 15
ngày 5 tháng 3 = 05
* ddd: hiển thị thứ trong tuần viết tắt:
thứ Hai: Mon
* dddd: hiển thị thứ trong tuần viết đầy đủ:
thứ Hai = Monday

Định Dạng Tháng
* m : hiển thị tháng 1 chữ số nếu chữ số đầu tiên là con số 0:
ngày 15 tháng 3 = 15/3
ngày 15 tháng 10 =15/10
* mm: hiển thị tháng hai chữ số:
ngày 15 tháng 3 = 15/03
ngày 5 tháng 10 = 15/10
* mmm: hiển thị tháng dạng chữ viết tắt:
tháng Hai: Jan
* mmmm: hiển thị tháng dạng chữ viết đầy đủ:
tháng Hai = January

Định Dạng Năm
* yy: hiển thị năm dạng 2 chữ số:
năm 2014: 14
* yyyy: hiển thị năm dạng 4 chữ số:
năm 2014: 2014

ĐỊNH DẠNG GIỜ TRONG WINDOWS
* H: 24 giờ
3 giờ 30 phút sáng =

Một số hình ảnh liên quan đến “Thay đổi định dạng hiển thị ngày giờ trên Windows”

:

Thay đổi định dạng hiển thị ngày giờ trên Windows-0
Thay đổi định dạng hiển thị ngày giờ trên Windows-0
Thay đổi định dạng hiển thị ngày giờ trên Windows-1
Thay đổi định dạng hiển thị ngày giờ trên Windows-1
Thay đổi định dạng hiển thị ngày giờ trên Windows-2
Thay đổi định dạng hiển thị ngày giờ trên Windows-2
Thay đổi định dạng hiển thị ngày giờ trên Windows-3
Thay đổi định dạng hiển thị ngày giờ trên Windows-3
Thay đổi định dạng hiển thị ngày giờ trên Windows-4
Thay đổi định dạng hiển thị ngày giờ trên Windows-4

Thuthuat.net cảm ơn bạn đã ghé thăm và đọc bài viết Thay đổi định dạng hiển thị ngày giờ trên Windows của chúng tôi. Hãy ghé thăm blog chúng tôi nhiêu hơn để xem các bài viết về thủ thuật máy tính nhé bạn.

Viết một bình luận