Thủ thuật Camtasia | Cách làm mờ, làm rõ một chi tiết trong video

Chào mừng các bạn đến với bài viết Thủ thuật Camtasia | Cách làm mờ, làm rõ một chi tiết trong video


Cách làm mờ, làm rõ một chi tiết trong video, với thủ thuật này sẽ giúp cho bạn kiểm soát được các nội dung nào cần cho khán giả xem, nội dung nào cần ẩn đi. Thủ thuật camtasia này rất được hay dùng để che những chi tiết nhạy cảm và làm nhấn mạnh 1 chi tiết nào đó chung video
Đăng ký tại đây

Một số hình ảnh liên quan đến “Thủ thuật Camtasia | Cách làm mờ, làm rõ một chi tiết trong video”

:

Thủ thuật Camtasia | Cách làm mờ, làm rõ một chi tiết trong video-0
Thủ thuật Camtasia | Cách làm mờ, làm rõ một chi tiết trong video-0
Thủ thuật Camtasia | Cách làm mờ, làm rõ một chi tiết trong video-1
Thủ thuật Camtasia | Cách làm mờ, làm rõ một chi tiết trong video-1
Thủ thuật Camtasia | Cách làm mờ, làm rõ một chi tiết trong video-2
Thủ thuật Camtasia | Cách làm mờ, làm rõ một chi tiết trong video-2
Thủ thuật Camtasia | Cách làm mờ, làm rõ một chi tiết trong video-3
Thủ thuật Camtasia | Cách làm mờ, làm rõ một chi tiết trong video-3
Thủ thuật Camtasia | Cách làm mờ, làm rõ một chi tiết trong video-4
Thủ thuật Camtasia | Cách làm mờ, làm rõ một chi tiết trong video-4

Thuthuat.net cảm ơn bạn đã ghé thăm và đọc bài viết Thủ thuật Camtasia | Cách làm mờ, làm rõ một chi tiết trong video của chúng tôi. Hãy ghé thăm blog chúng tôi nhiêu hơn để xem các bài viết về thủ thuật máy tính nhé bạn.

Viết một bình luận