VẼ HÌNH KHÔNG GIAN VỚI GEOGEBRA [Tin Học 8]

Chào mừng các bạn đến với bài viết VẼ HÌNH KHÔNG GIAN VỚI GEOGEBRA [Tin Học 8]


Bài 12: VẼ HÌNH KHÔNG GIAN VỚI GEOGEBRA [Tin Học 8] Gồm 6 phần:
1. Làm quen với cửa sổ không gian 3D (118″)
2. Điểm và di chuyển điểm trong không gian (516″)
3. Xoay hình trong không gian (98″)
4. Vẽ hình hộp chữ nhật, hình lập phương (1024″)
5. Vẽ hình lăng trụ đứng (1950″)
6. Vẽ hình chóp (2142″)
Bài tập: 1 (2510″)
Bài tập 2: (2721″)
Bài tập 3: (2813″)
Bài tập 4: (2944″)
Bài tập 5: (3218″)
Bài tập 6: (3310″)
Bài tập 7: (3406″)
Bài tập 8: (3536″)
Bài tập 9: (3625″)
Bài tập 10: (3734″)

Một số hình ảnh liên quan đến “VẼ HÌNH KHÔNG GIAN VỚI GEOGEBRA [Tin Học 8]”

:

VẼ HÌNH KHÔNG GIAN VỚI GEOGEBRA [Tin Học 8]-0
VẼ HÌNH KHÔNG GIAN VỚI GEOGEBRA [Tin Học 8]-0
VẼ HÌNH KHÔNG GIAN VỚI GEOGEBRA [Tin Học 8]-1
VẼ HÌNH KHÔNG GIAN VỚI GEOGEBRA [Tin Học 8]-1
VẼ HÌNH KHÔNG GIAN VỚI GEOGEBRA [Tin Học 8]-2
VẼ HÌNH KHÔNG GIAN VỚI GEOGEBRA [Tin Học 8]-2
VẼ HÌNH KHÔNG GIAN VỚI GEOGEBRA [Tin Học 8]-3
VẼ HÌNH KHÔNG GIAN VỚI GEOGEBRA [Tin Học 8]-3

Thuthuat.net cảm ơn bạn đã ghé thăm và đọc bài viết VẼ HÌNH KHÔNG GIAN VỚI GEOGEBRA [Tin Học 8] của chúng tôi. Hãy ghé thăm blog chúng tôi nhiêu hơn để xem các bài viết về thủ thuật máy tính nhé bạn.

Viết một bình luận