Cách bật Dark Mode trên Skype (Android/iOS/PC/Web)

Sử dụng ứng dụng Skype buổi tối, hoặc nơi thiếu ánh sáng hãy bật Dark Mode (chế độ tối, Night Mode) để bảo vệ mắt và dễ ngủ hơn nhé.

Mục lục nội dung:

Cách bật Dark Mode ứng dụng Skype trên điện thoại (Android/iOS)

Để bật Dark Mode (chế độ tối, Night Mode) cho ứng dụng Skype trên điện thoại (Android/iOS/iPhone), bạn nhấn vào hình đại diện của bạn, chọn Cài đặt, chọn tiếp Giao diện, nhấn chọn Tối để chuyển qua chế độ tối ngay lập tức.
Nếu thiết bị của bạn cũng được bật giao diện tối thì bạn nên chọn Sử dụng cài đặt hệ thống (mặc định đã chọn lựa chọn này rồi) để Skype tự động thay đổi chế độ sáng/tối theo cài đặt của của thiết bị.
Ở đây cũng có chế độ tối với độ tương phản cao. Bạn có thể thử giữa chế độ tối và chế độ tối có độ tương phản cao để xem chế độ tối nào phù hợp với mình. Mọi thay đổi sẽ được áp dụng ngay lập tức, nhưng vẫn cần nhấn nút Áp dụng để lưu lại thay đổi.

Cách bật Dark Mode ứng dụng Skype trên máy tính (PC)

Để bật Dark Mode cho ứng dụng Skype trên máy tính, bạn nhấn vào hình đại diện của bạn, chọn Cài đặt. Sau khi cửa sổ cài đặt được mở, bạn chọn phần Giao diện trong menu bên trái, sau đó nhìn sang bên phải chọn Tối để chuyển qua chế độ tối ngay lập tức.
Nếu thiết bị của bạn cũng được bật giao diện tối thì bạn nên chọn Sử dụng cài đặt hệ thống (mặc định đã chọn lựa chọn này rồi) để Skype tự động thay đổi chế độ sáng/tối theo cài đặt của của thiết bị.
Ở đây cũng có chế độ tối với độ tương phản cao. Bạn có thể thử giữa chế độ tối và chế độ tối có độ tương phản cao để xem chế độ tối nào phù hợp với mình.
Mọi thay đổi sẽ được tự động lưu.

Cách bật Dark Mode trên Skype web

Để bật Dark Mode trên Skype web, bạn nhấn vào hình đại diện của bạn, chọn Cài đặt. Sau khi cửa sổ cài đặt được mở, bạn chọn phần Giao diện trong menu bên trái, sau đó nhìn sang bên phải chọn Tối để chuyển qua chế độ tối ngay lập tức.
Nếu thiết bị của bạn cũng được bật giao diện tối thì bạn chọn Sử dụng cài đặt hệ thống (mặc định đã chọn lựa chọn này rồi) để Skype tự động thay đổi chế độ sáng/tối theo cài đặt của của thiết bị.
Ở đây cũng có chế độ tối với độ tương phản cao. Bạn có thể thử giữa chế độ tối và chế độ tối có độ tương phản cao để xem chế độ tối nào phù hợp với mình.
Mọi thay đổi sẽ được tự động lưu.
Mr. Thuat
Để lại bình luận

Leave a reply

DMCA.com Protection Status
© 2024 Thuthuat.net

Link truy cập nhanh

Thuthuat.net
Logo