Cách vô hiệu hóa tài khoản instagram tạm thời trên điện thoại & máy tính

Cách vô hiệu hóa tài khoản instagram tạm thời trên điện thoại & máy tính. Tạm thời khóa tài khoản instagram, mở khóa bất cứ khi nào.

Mục lục nội dung:

Link vô hiệu hóa tài khoản instagram tạm thời nhanh

Cách vô hiệu hóa tài khoản instagram tạm thời trên điện thoại & máy tính

Mở link → đăng nhập Instagram nếu chưa đăng nhập → chọn tài khoản instagram muốn vô hiệu hóa → Tích chọn Vô hiệu hóa tài khoản rồi nhấn nút Tiếp tục → Chọn lý do rồi nhấn nút Tiếp tục → Nhấn nút Vô hiệu hóa tài khoản.

Cách vô hiệu hóa tài khoản instagram tạm thời trên điện thoại (Android & iOS)

Bước 1: Trong ứng dụng instagram, bạn nhấn chọn biểu tượng tài khoản góc dưới cùng bên phải, tiếp tục nhấn nút Chỉnh sửa bên dưới ảnh đại diện của bạn → Nhấn vào dòng Cài đặt thông tin cá nhân.

Bước 2: Nhấn chọn Quyền sở hữu và kiểm soát tài khoản → Vô hiệu hóa hoặc xóa → Nhấn chọn tài khoản instagram muốn vô hiệu hóa.

Bước 3: Tích chọn Vô hiệu hóa tài khoản, rồi nhấn nút Tiếp tục → Chọn lý do vô hiệu hóa tài khoản rồi nhấn nút Tiếp tục.

Bước 4: Nhập lại mật khẩu instagram rồi nhấn nút Tiếp tục → Nhấn nút Vô hiệu hóa tài khoản để xác nhận khóa tài koản instagram của bạn tạm thời.

Lúc này, tài khoản instagram của bạn sẽ bị vô hiệu hóa, và bạn sẽ bị đăng xuất. Khi nào muốn kích hoạt, mở khóa thì bạn chỉ cần đăng nhập lại.

Cách vô hiệu hóa tài khoản instagram tạm thời trên máy tính

Bước 1: Bạn mở link vô hiệu hóa tài khoản instagram ở đây. Sau đó đăng nhập tài khoản instagram của bạn.

Bước 2: Nhấn chọn tài khoản instagram muốn vô hiệu hóa.

Cách vô hiệu hóa tài khoản instagram tạm thời trên điện thoại & máy tính

Bước 3: Tích chọn Vô hiệu hóa tài khoản rồi nhấn nút Tiếp tục.

Cách vô hiệu hóa tài khoản instagram tạm thời trên điện thoại & máy tính

Bước 4: Nhập lại mật khẩu nếu được yêu cầu.

Cách vô hiệu hóa tài khoản instagram tạm thời trên điện thoại & máy tính

Bước 5: Chọn lý do muốn vô hiệu hóa tài khoản instagram rồi nhấn nút Tiếp tục.

Cách vô hiệu hóa tài khoản instagram tạm thời trên điện thoại & máy tính

Bước 6: Nhấn nút Vô hiệu hóa tài khoản để xác nhận khóa tài koản instagram của bạn tạm thời.

Lúc này, tài khoản instagram của bạn sẽ bị vô hiệu hóa, và bạn sẽ bị đăng xuất. Khi nào muốn kích hoạt, mở khóa thì bạn chỉ cần đăng nhập lại.

Cách vô hiệu hóa tài khoản instagram tạm thời trên điện thoại & máy tính

Những câu hỏi thường gặp khi khóa tài khoản instagram tạm thời

Instagram có giới hạn số lần vô hiệu hóa tài khoản?

Có, bạn chỉ có thể vô hiệu hóa tài khoản instagram 1 lần/1 tuần.

Làm thế nào để kích hoạt, mở khóa tài khoản instagram?

Bạn chỉ cần đăng nhập lại là tài khoản instagram của bạn sẽ tự động được kích hoạt, mở khóa.

Hình ảnh, video, bình luận trên instagram của tôi có bị xóa không?

Không, mọi thứ sẽ được giữ nguyên như lúc trước khi bạn vô hiệu hóa tài khoản instagram.

Tags:

Mr. Thuat
Để lại bình luận

Leave a reply

DMCA.com Protection Status
© 2024 Thuthuat.net

Link truy cập nhanh

Thuthuat.net
Logo