Cách vô hiệu hóa tài khoản Facebook tạm thời trên điện thoại & máy tính

Cách vô hiệu hóa tài khoản Facebook tạm thời trên điện thoại & máy tính. Tạm thời khóa tài khoản Facebook, mở khóa bất cứ khi nào.

Mục lục nội dung:

Link vô hiệu hóa tài khoản Facebook tạm thời nhanh

Cách vô hiệu hóa tài khoản Facebook tạm thời trên điện thoại & máy tính
Mở link → đăng nhập Facebook nếu chưa đăng nhập → chọn tài khoản Facebook muốn vô hiệu hóa → Tích chọn Vô hiệu hóa tài khoản rồi nhấn nút Tiếp tục → Chọn lý do rồi nhấn nút Tiếp tục → Nhấn nút Vô hiệu hóa tài khoản.

Cách vô hiệu hóa tài khoản Facebook tạm thời trên điện thoại (Android & iOS)

Bước 1: Trong ứng dụng Facebook, bạn nhấn vào ảnh đại diện của bạn góc dưới cùng bên phải, sau đó nhấn nút bánh răng góc trên cùng bên phải. Tiếp tục nhấn vào dòng Xem thêm trong Trung tâm tài khoản.

Bước 2: Nhấn chọn Thông tin và quyền của bạn → Quyền sở hữu và kiểm soát tài khoản.
Bước 3: Nhấn chọn Vô hiệu hóa hoặc xóa → Chọn tài khoản Facebook muốn vô hiệu hóa tạm thời.
Bước 4: Tích chọn phần Vô hiệu hóa tài khoản rồi nhấn nút Tiếp tục. Facebook sẽ liệt kê những trang Facebook sẽ bị vô hiệu hóa nếu bạn vô hiệu hóa tài khoản này. Nếu vẫn muốn tiếp tục thì nhấn nút Tiếp tục.
Bước 5: Đăng nhập lại nếu được yêu cầu.
Cách vô hiệu hóa tài khoản Facebook tạm thời trên điện thoại & máy tính

Bước 6: Chọn lý do vô hiệu hóa tài khoản Facebook rồi nhấn nút Tiếp tục.

Chọn thời gian tự động kích hoạt lại tài khoản Facebook, tối đa 7 ngày. Nếu không muốn Facebook tự động kích hoạt lại thì chọn Không tự động lại kích hoạt lại (nhấn vào khung 7 ngày để chọn). Sau đó nhấn nút Tiếp tục.

Bước 7: Nhấn nút Vô hiệu hóa tài khoản của tôi để xác nhận khóa tài koản Facebook của bạn tạm thời.

Lúc này, tài khoản Facebook của bạn sẽ bị vô hiệu hóa, và bạn sẽ bị đăng xuất. Khi nào muốn kích hoạt, mở khóa thì bạn chỉ cần đăng nhập lại.

Mặc dù đã vô hiệu hóa tài khoản Facebook tạm thời thành công, nhưng Messenger vẫn hoạt động. Nếu bạn muốn vô hiệu hóa luôn Messenger thì làm theo hướng dẫn ở đây.

Cách vô hiệu hóa tài khoản Facebook tạm thời trên điện thoại & máy tính

Cách vô hiệu hóa tài khoản Facebook tạm thời trên máy tính

Bước 1: Bạn mở link vô hiệu hóa tài khoản Facebook ở đây. Sau đó đăng nhập tài khoản Facebook của bạn.

Hoặc từ trang Facebook của bạn, nhấn vào ảnh đại diện của bạn, chọn Cài đặt & Quyền riêng tư → Cài đặt → Xem thêm trong trung tâm tài khoản → Quyền sở hữu và kiểm soát tài khoản → Vô hiệu hóa hoặc xóa.

Bước 2: Nhấn chọn tài khoản Facebook muốn vô hiệu hóa.

Cách vô hiệu hóa tài khoản Facebook tạm thời trên điện thoại & máy tính

Bước 3: Tích chọn Vô hiệu hóa tài khoản rồi nhấn nút Tiếp tục.

Cách vô hiệu hóa tài khoản Facebook tạm thời trên điện thoại & máy tính

Bước 4: Nhập lại mật khẩu nếu được yêu cầu.

Cách vô hiệu hóa tài khoản Facebook tạm thời trên điện thoại & máy tính

Bước 5: Chọn lý do muốn vô hiệu hóa tài khoản Facebook rồi nhấn nút Tiếp tục.

Cách vô hiệu hóa tài khoản Facebook tạm thời trên điện thoại & máy tính

Bước 6: Chọn thời gian tự động kích hoạt lại tài khoản Facebook. Nếu không muốn Facebook tự động kích hoạt lại thì chọn Không tự động lại kích hoạt lại (trong phần Tự động kích hoạt lại tài khoản của tôi sau:). Sau đó nhấn nút Tiếp tục.

Cách vô hiệu hóa tài khoản Facebook tạm thời trên điện thoại & máy tính

Bước 7: Nhấn nút Vô hiệu hóa tài khoản của tôi để xác nhận khóa tài koản Facebook của bạn tạm thời.

Lúc này, tài khoản Facebook của bạn sẽ bị vô hiệu hóa, và bạn sẽ bị đăng xuất. Khi nào muốn kích hoạt, mở khóa thì bạn chỉ cần đăng nhập lại.

Mặc dù đã vô hiệu hóa tài khoản Facebook tạm thời thành công, nhưng Messenger vẫn hoạt động. Nếu bạn muốn vô hiệu hóa luôn Messenger thì làm theo hướng dẫn ở đây.

Cách vô hiệu hóa tài khoản Facebook tạm thời trên điện thoại & máy tính

Những câu hỏi thường gặp khi khóa tài khoản Facebook tạm thời

Facebook có giới hạn số lần vô hiệu hóa tài khoản?

Không, Facebook không giới hạn số lần vô hiệu hóa, khóa tài khoản tạm thời.

Facebook bị vô hiệu hóa rồi thì Messenger có bị vô hiệu hóa luôn không?

Mặc dù đã vô hiệu hóa tài khoản Facebook tạm thời thành công, nhưng Messenger vẫn hoạt động. Nếu bạn muốn vô hiệu hóa luôn Messenger thì làm theo hướng dẫn ở đây.

Làm thế nào để kích hoạt, mở khóa tài khoản Facebook?

Bạn chỉ cần đăng nhập lại là tài khoản Facebook của bạn sẽ tự động được kích hoạt, mở khóa.

Hình ảnh, video, bình luận trên Facebook của tôi có bị xóa không?

Không, mọi thứ sẽ được giữ nguyên như lúc trước khi bạn vô hiệu hóa tài khoản Facebook.

Tags:

Mr. Thuat
Để lại bình luận

Leave a reply

DMCA.com Protection Status
© 2024 Thuthuat.net

Link truy cập nhanh

Thuthuat.net
Logo